Job

Vi er altid glade for at modtage ansøgninger fra talentfulde arkitekter, konstruktører og andre relevante professioner eller studieretninger.

Søger du job eller praktik hos Vandkunsten, beder vi dig sende din ansøgning til denne mailadresse job@vandkunst.dk, så ser vi på den. Vi tager alene imod digitale ansøgninger sendt til job@vandkunst.dk, og altså ikke fysiske ansøgninger eller hvis ansøgninger sendt til andre mailadresser.

Din ansøgning slettes automatisk (i henhold til persondataforordningen) efter 6 måneder.

Vi arbejder med hele det arkitektoniske felt mellem boligbyggeri og planlægning til renovering og transformation af byer, bygninger og bebyggelser. Vores engagement i forskning og tværfagligt udvikling har til mål at forbedre byggeriets totaløkonomi og materialers genanvendelse. Jo mere kontrol vi har over kvantitative elementer jo mere frihed får vi til at udvide rammerne for fællesskabet.

Ledige stillinger//
Arkitekt

Vi arbejder med hele det arkitektoniske felt mellem boligbyggeri og planlægning til renovering og transformation af byer, bygninger og bebyggelser.

Langbordet
Vi tror på hårdt arbejde ved tegnebordene kombineret med en uformel, kritisk dialog med brugerne, bygherrer og rådgivningspartnere, entreprenører og – ikke mindst – os selv.

Vores organisation er flad med en høj grad af ansvar betroet til den enkelte medarbejder. En ting har fulgt os gennem alle årene og det er vores langbord, hvor hele tegnestuen gennem alle årene har spist frokost sammen.

Arbejdsområder
Vandkunsten beskæftiger sig med hele arkitektfa-gets faglige bredde. Vi bygger boliger og arbejder med alt fra landskabs- og byplanlægning til bebyg-gelsesplaner, byfornyelse og bygningsrenovering af både bolig- og erhvervsbyggeri. Desuden har vi lang tradition for at løse arkitekturopgaver for sociale og kulturelle institutioner.

Vores geografiske virkefelt er først og fremmest Skandinavien og Nordeuropa.